La Liga-Deatomas bắn Wu Lei để mất thanh kiếm tốt nhất Westerner 1-0 chào đón AFB 365 Judi Bola

La Liga-Deatomas đã bắn Wu Lei để mất thanh kiếm tốt nhất về phía tây để chào đón chiến thắng đầu tiên [AFB 365 Judi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 23 tháng 9: lúc 1:30 sáng ngày 23 tháng 9 năm 2021-22của Liên đoàn Tây Ban Nha, một giải đấu sẽ bắt đầu, Tây Ban Nha