Chủ tịch Liên đoàn bóng đá lấy Văn Lâm làm ví dụ cho chính sách đúng đắn của Thái Lan

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá lấy Văn Lâm làm ví dụ cho chính sách đúng đắn của Thái Lan

Một trong những vấn đề được giới truyền thông Thái Lan đặt ra cho chủ tịch FAT đó là việc loại bỏ su