Đội tuyển Oman triệu tập 49 thành viên đấu tuyển Việt Nam

Đội tuyển Oman triệu tập 49 thành viên đấu tuyển Việt Nam

Đội tuyển Oman sẽ sang Hà Nội với 49 thành viên nhằm chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ng