Huấn luyện viên Tây Ban Nha: Thật tuyệt khi có được 1 điểm ở nhà.

Huấn luyện viên Tây Ban Nha: Thật tuyệt khi có được 1 điểm ở nhà.Chúng tôi đã không chủ động rút lui.