Ngọn đuốc Olympic 2020 đã về Nhật Bản

Ngọn đuốc Olympic 2020 đã về Nhật Bản

Truyền thông Nhật Bản cho hay vào lúc 9h30 sáng 20/3 (giờ địa phương), ngọn đuốc Olympic 2020 đã về