Truyền thông Anh: Cristiano Ronaldo không muốn Langnick ở trong văn phòng, nếu không bạn sẽ rời Manchester United Prediksi Judi Bola vào mùa hè

Phương tiện truyền thông Anh: Ronaldo không muốn Langnick ở lại văn phòng, nếu không bạn sẽ rời Manchester United vào mùa hè [Prediksi Judi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 7 tháng 1Hài lòng với huấn luyện của Langnick, anh ấy cũng không nhận ra khả năng của Langnick, Cristiano Ronaldo đã thông báo cho cấp cao