Tùnglộ,từđammêđuaxeđếnmêbóngđá

FC Phố Cổ cứng cáp, sắc bén và luôn tạo ra nhiều điều ngạc nhiên cho làng phủi Hà Nội trong thời gian gần đây. Đứng sau sự phát triển mạnh mẽ đó luôn có bóng dáng tận tâm, hết lòng với đội bóng của ông bầu Cao Như Anh Tùng, hay còn được gọi là Tùng lộ.